Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Ústav hosp. a soc. dějin FF UK)

Prof. Štaif se zabývá především sociálními dějinami 19. století, českou národní společností a dějinami elit. V rámci kurzu pro doktorandy přednášel na téma "František Palacký jako biografie".

PhDr. Jiří Rak, Ph.D. (FSV UK Praha)

Přední český historik, specializující se na období 19. století, pronesl doktorskou přednášku "Česká černá a bílá legenda o Habsburcích (od Františka I. po Karla I.)".

PhDr. Jiří Suk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Hostující odborník přednášel na téma "Morálka a moc. Politické myšlení a politická praxe Václava Havla (1977-1992).

Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (Katedra historie FF OU)

Dopolední přednáška lektora workshopu na téma "Šlechta a její každodennost mezi středověkem a moderní dobou".

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (SU v Opavě)

V rámci přednášky "Italské risorgimento v kontextu evropských liberálních hnutí" přiblížil hostující přednášející studentům formování karbonářských hnutí, jejich ideové zdroje, legitimizaci a dlouhodobé úspěchy v Itálii.

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin FF UK)

Hostující přednášející seznámil studenty v rámci kurzu "Trendy současného dějepisectví III." s vývojem historiografie obce v moderních dějinách.

Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. (Ústav historických věd, SU v Opavě)

Studenti byli formou přednášky seznámeni s vývojem tuzemské historiografie právních dějin.

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (JCU)

Úvodní přednášku k doktorandskému workshopu pronesl doc. Hrdlička na téma "Víra a moc", ve které seznámil přítomné se svým výzkumem konfesní situace a konfesní politiky šlechtické vrchnosti.

Previous
Next