Praxe ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Praxe studentů se zaměřila na katalogizaci sbírkových předmětů v konkrétních odděleních historického ústavu (např. ve sbírkách literárního archivu, ve sbírce fotografií, zbraní, knih, etnografie a dalších).

Praxe ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Studenti pracovali v průběhu praxe se starými tisky, u nichž prováděli obsahový a knihovnický popis.

Praxe ve Státním okresním archivu Olomouc.

Studenti během praxe prováděli závěrečnou fázi pořádání archiválií, tvořících jeden větší archivní fond. Dále se věnovali kompletaci sérií a podsérií dokumentů do úplných věcně souvisejících a chronologických řad.

Praxe v Národním památkovém ústavu, pracoviště Olomouc.

V letním semestru studenti uspořádali část regionální kartotéky a naskenovali evidenční materiály k nemovitým kulturním památkám v okrese Přerov a v části okresu Olomouc.

Previous
Next