Praxe ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Studentky se na praxi především věnovaly katalogizaci sbírkových předmětů muzea.

Praxe ve Vědecké knihovně v Olomouci.

Studentka se v rámci své praktikantské stáže zabývala skenováním vybraných starých tisků a kartografických dokumentů.

Praxe v Arcibiskupské knihovně Olomouc.

Studentky se během praxe naučily pracovat s katalogizační databází, do které posléze zapisovaly staré tisky.

Previous
Next