Inovovaný kurz "Didaktika dějepisu".

Kurz "Didaktika dějepisu".

V rámci teoretické části kurzu se studenti seznamovali s evokačními metodami, s jejich efektivitou a riziky.

Kurz "Didaktika dějepisu".

Individuální práce studentů na zadaném úkolu.

Kurz "Didaktika dějepisu".

Student prezentuje předem připravený úkol v rámci teoretické části výuky.

Previous
Next

V rámci magisterského studia byl inovován kurz Didaktiky dějepisu. Výuka je realizována ve spolupráci s partnery projektu (Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou a Gymnázium, Olomouc-Hejčín), kde probíhá praktická část semináře. Studenti tak získají konkrétní zkušenosti a dovednosti z přímé výuky dějepisu. Fotogalerie přibližuje teoretickou část kurzu, která probíhá na Katedře historie.