Zrealizováno bylo osm hostovských přednášek pro studenty magisterského a doktorského studia.

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků 1" pro studenty doktorského studia.

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice)

Přednáška na téma "Historické biografie".

Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Přednáška v rámci kurzů "Trendy současného dějepisectví I" a "Nauka o pramenech I".

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (Univerzita Pardubice)

Přednáška v rámci kurzů "Trendy současného dějepisectví III" a "Nauka o pramenech III" pro studenty magisterského studia.

Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)

Přednáška na téma "Barokní zbožnost" v rámci kurzu "Doktorandský workshop 1".

Dr. phil. Pavel Himl (Univerzita Karlova)

Přednáška na téma "Proměna představ o společenském řádu a pořádku a na ně dohlížejících institucí na přelomu 18. a 19. století - heslo "moderní policie".

Dr. phil. Pavel Himl (Univerzita Karlova)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků 1" pro studenty doktorského studia.

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků 1" pro studenty doktorského studia.

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Přednáška na téma "Populární kultura jako sféra post-socialistické kolektivní paměti".

Previous
Next

V zimním semestru 2012 jsme přivítali osm hostů z významných vědeckých pracovišť (Historický ústav AV ČR, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Pardubice, Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita v Ostravě).