Kurz "Stavební památka".

Ukázka hledání stratigrafie fasád.

Kurz "Stavební památka".

Seznámení s výsledky archeologického průzkumu v místech opravy kláštera, které objasňují jednotlivé stavební fáze lokality.

Kurz "Katalogizace starých tisků diecézní knihovny Litoměřice".

Katalogizace starých tisků farní knihovny Rožďalovice.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Instalace předmětů výstavy do vitrín.

Kurz "Evidence bohoslužebných předmětů".

Přípravné práce pro katalogizaci parament a liturgických textilií.

Kurz "Katalogizace knih v programu Clavius".

Katalogizace knižního fondu (tisků z 19. a 20. století).

Kurz "Pořádání a zpracování farní knihovny".

Práce v katalogizačním programu.

Kurz "Dokumentace a popis funerálních památek".

Praktická ukázka měření.

Kurz "Dokumentace a popis funerálních památek".

Seznámení s používanou metodologií k měření litinových křížů.

Previous
Next