Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 2".

Kurz "Odborná archeologická praxe".

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 4".

Previous
Next