Inovovaný kurz "Didaktika dějepisu" pro studenty magisterského studia.

Kurz "Didaktika dějepisu 1".

Projektový den na Základní škole v Horce nad Moravou, kterého se aktivně účastnili studenti kurzu "Didaktika dějepisu 1".

Kurz "Didaktika dějepisu 1".

Projektový den na Základní škole v Horce nad Moravou.

Kurz "Didaktika dějepisu 1".

Ukázka z projektového dne.

Kurz "Didaktika dějepisu 1".

Společný seminář s lektory z Gymnázia Olomouc-Hejčín (partner projektu), na kterém proběhla diskuze o násleších a zkušenostech studentů z výuky dějepisu.

Kurz "Didaktika dějepisu 1".

V rámci semináře představili lektoři ze Základní školy Horka nad Moravou (partner projektu) projekt Naživo+, jehož cílem bylo propojení tradičních a inovativních metod výuky. Dále proběhla diskuze o násleších a zkušenostech, které studenti získali na hodinách dějepisu.

Previous
Next

Praktická část výuky kurzu "Didaktika dějepisu 1" je realizována ve spolupráci se Základní školou Horka nad Moravou a Gymnáziem Hejčín, kde studenti absolvují individuální či kolektivní náslechy a podílejí se na výuce. Fotogalerie zobrazuje "Projektový den" na Základní škole v Horce nad Moravou a závěrečné semináře, kterých se účastnili i lektoři z gymnázia a základní školy.