Kurz "Grafické techniky a katalogizace výtvarných děl".

Studenti katalogizovali grafické práce ze sbírek Vlastivědného muzea Olomouc.

Kurz "Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálu"

Studenti zpracovávali rukopisný i tištěný notový materiál (fondy not z FÚ Krásná Lípa či osobní fond JUDr. Karla Svobody).

Kurz "Počítačové programy v českém archivnictví".

Práce v programu PEvA - vyhledávání v evidencích, zápis nových karet v evidencích archivních pomůcek a lokacích, opravy rejstříků a export dat.

Kurz "Soupis a dokumentace parament a textilií".

Výklad garantky kurz Dr. Oppeltové ke katalogizaci parament.

Previous
Next