Inovace bakalářského studia

Inovace bakalářského stupně studia si klade za cíl rozšířit současnou podobu výuky o nové předměty vycházející z reálné praxe na straně jedné a o praktikantské stáže v oborově příbuzných institucích a o výzkum v terénu na straně druhé. Účelem nových kurzů, jejichž výuku zajišťují pracovníci z praxe, je seznámit studenty se současnými pracovními postupy a právním rámcem konkrétních oborů, ať už se jedná o archivnictví, knihovnictví nebo muzejnictví. Takto načerpané teoretické znalosti si pak studenti mohou ověřit v praxi formou celosemestrálních pracovních stáží v nejvýznamnějších oborově orientovaných institucích v regionu. Práce v terénu potom zahrnuje jednak archeologickou praxi, která má studentům přiblížit běžnou archeologickou práci, anebo terénní výzkum zaměřený na práci s různými prameny, ať už písemné, nebo hmotné povahy, s nimiž se lze setkat mimo tradiční instituce uchovávající kulturní dědictví.