Kurz "Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií".

Vyučující kurzu seznamuje studentku se základní metodikou používanou při evidenci a katalogizaci parament.

Kurz "Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií".

Studenti roztřiďovali fond parament podle liturgických barev.

Kurz "Soupis a dokumentace parament a liturgických textilií".

V rámci kurzu měli studenti možnost prohlédnout si věž katedrály sv. Václava (zvony a ochoz) a byli seznámeni s historií přestavby katedrály.

Kurz "Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálu"

Účastníci kurzu zpracovávali fondy (noty FÚ Krásná Lípa, DÚ Kostelec nad Orlicí a osobní fond JUDr. Karla Svobody).

Kurz "Ošetření, pořádání a katalogizace sbírek notového materiálů"

Součástí praxe byla také exkurze pod vedením Mgr. Tomáše Sedoníka k varhanám do kaple sv. Štěpána v Klášterním Hradisku.

Kurz "Katalogizace knih v programu Clavius".

Účastníci kurzu katalogizovali knižní fond (tisky z 19. a 20. století) v programu Clavius.

Kurz "Revize hist. fondu děkanské knihovny Polička".

Studenti provedli roztřídění knihovního fondu a dále jeho fotodokumentaci.

Kurz "Revize hist. fondu děkanské knihovny Polička".

Třídění písemností podle původců do archivních fondů (Vikariátní úřad a Děkanský úřad Polička).

Kurz "Revize hist. fondu děkanské knihovny Polička".

Studenti prováděli pořádání knihovny (roztřídění děkanské a vikariátní knihovny, seřazení dle signatur).

Previous
Next