V magisterském a doktorském studiu jsme přivítali 14 hostů.


Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (Historický ústav AV ČR)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků" pro studenty doktorského studia.

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Univerzita Karlova)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků".

Prof. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Přednáška v rámci kurzu "Doktorandský workshop" pro studenty doktorského studia.

Mgr. Marek Junek, Ph.D. (Národní muzeum Praha)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků z praxe" pro studenty magisterského studia .

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)

Přednáška v rámci kurzu "Cyklus přednášek odborníků" pro studenty doktorského studia .

Mgr. Petr Maťa, Ph.D. (Universität Wien)

Přednáška v rámci kurzů "Trendy současného dějepisectví II". a "Nauka o pramenech II". pro studenty magisterského studia.

Previous
Next

V letním semestru 2012 jsme přivítali 14 hostů z předních vědeckých institucí (Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Památník národního písemnictví) či z oborově příbuzných pracovišť (NKP Hospital Kuks, České muzeum stříbra Kutná hora, Městská knihovna Tábor a další). Studenti měli možnost seznámit se s jejich náplní práce a získat tak cenné rady o dovednostech a schopnostech nutných pro uplatnění v oboru po absolutoriu. Přednášející jim představili nejaktuálnější trendy a technologie používané v oborově blízkých institucích. V seminářích realizovaných v rámci doktorského studijního programu přednášeli odborníci o nejnovějších trendech v oboru a o svých realizovaných výzkumech. Studentům se tak dostalo odborných rad, které mohou využít ve své další vědecké činnosti.