Kurz "Didaktika dějepisu 2".

Studenti v rámci teoretické části kurzu prováděli didaktickou analýzu učebnic dějepisu, zabývali se otázkou využití vědecké metody orální historie při výuce moderních dějin na ZŠ a SŠ a dalšími metodami ve výuce.

Previous
Next