Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

Přednášku na téma "Archeologické usně" pronesla Mgr. Markéta Vyskočilová.

Kurz "Dokumentace a evidence arch. nálezů 3".

V rámci kurzu proběhla přednáška Ing. Gabriely Škrdlantové, Ph.D. na téma "Konzervování archeologického textilu".

Kurz "Inventarice muzejních exponátů".

Studenti katalogizovali vybrané předměty podsbírky Militaria (např. pistoli s perkusním zámkem z 2. pol. 19. století).

Kurz "Inventarizace muzejních exponátů".

Studenti se podíleli na konzervování dřeva (práce na barokní plastice) a restaurování obrazu (olejomalby).

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Studenti si během kurzu vyzkoušeli digitalizaci starých tisků a map a měli možnost srovnat digitalizaci s mikrofilmováním.

Kurz "Digitalizace písemných pramenů".

Vyučující kurzu seznámili studenty se specifiky digitalizace kartografických pramenů.

Kurz "Projektový management".

V rámci kurzu, který si klade za cíl seznámit studenty se základy projektového řízení, přednášela PhDr. Věra Belohlávková. Hostující přednášející zaměřila svoji pozornost na řízení lidských zdrojů.

Kurz "Projektový management".

Jedním z výstupů kurzu byla prezentace magisterských studijních oborů na FF UP.

Kurz "Nauka o pramenech III."

Kurz je věnován problematice písemných pramenů, jejich charakteristice, analýze a kritice s možností jejich využití pro 19. století.

Kurz "Trendy současného dějepisectví III."

Výuka předmětu je zaměřena na hlavní směry historického bádání 19. století (problematika modernismu v katolické církvi, podnikání a podnikatelstvo a další).

Kurz "IT pro historiky".

Kurz je určen pro všechny studenty historie, kteří chtějí a potřebují rozšířit kompetence při obsluze základních sw aplikací nezbytných pro každodenní práci.

Previous
Next