Kurz "Trendy současného dějepisectví 2".

Přednáška dr. Lelkové na téma "Jak se stát slavným učencem - Athanasius Kircher (1602-1680).

Kurz "Nauka o pramenech 2".

Přednáška Dr. Orlity na téma "Prameny k problematice náboženských bratrstev v raném novověku".

Kurz "Trendy současného dějepisectví 4".

Přednáška Dr. Schultz na téma "Lügende Bilder: Geschichtsbilder zwischen Propaganda, Entertainment und historischer Wahrheit".

Přednáška Mgr. Linky pro studenty doktorského studia.

Přednáška prof. Petra Čorneje na téma "Kam sahá paměť aneb Bitva u

Přednáška prof. Libora Jana na téma "Otazníky kolem vzniku české š

Doktorandský workshop na téma "Město jako téma historického výzkum

Kurz "Cyklus přednášek odborníků z praxe".

Přednáška Mgr. Ivety Coufalové na téma "NLN Dějiny a současnost - popularizace (a) historie/Proč psát "popularizační" texty.

Kurz "Cyklus přednášek odborníků z praxe".

Přednáška Mgr. Kláry Smolíkové na téma "Husitské muzeum Tábor: Muzeum a doprovodné programy (nejen) pro děti".

Kurz "Cyklus přednášek odborníků z praxe".

Přednáška Mgr. Petra Škrabaly na téma "Státní okresní archiv Uherské Hradiště, odborný archivář: Archivnictví v praxi".

Previous
Next