Didaktika dějepisu 1

 • Kód: KHI/QDD1
 • semestr: zimní
 • Garant: Mgr. Jitka Kohoutová
 • Vyučující: doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Ph.D.

 • Anotace

  Cílem kurzu je doplnit teoretickou část výuky Didaktika dějepisu a prostřednictvím těsného kontaktu s praxí připravit absolventy historie k učitelství dějepisu.

  Program semináře/přednášky

  Výuka je realizována v úzké spolupráci s vybranými základními a středními školami, na nichž studenti v průběhu kurzu absolvují kolektivní a individuální náslechy, rozbory navštívených hodin s učiteli dějepisu, samostatně pod vedením učitelů dějepisu řeší projekty související s prací učitele dějepisu na ZŠ a SŠ a realizují vlastní výuku. V praktické části studenti absolvují 5 hodin na základní škole a 7 hodin na gymnáziu. Úvodní hodiny tvoří náslechy, během nichž studenti vyplňují pracovní listy (analýza didaktických metod aj.). Na náslech vždy navazuje rozbor hodiny s vyučujícím lektorem. V posledních hodinách studenti realizují vlastní mikrovýstupy - učí část hodiny, již si připraví ve spolupráci s lektorem.

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Absolvování předepsaného počtu kolektivních náslechů v hodinách dějepisu na ZŠ a Gymnáziu, realizace mikrovýstupů na ZŠ a Gymnáziu, příprava na každou hodinu, vypracování pracovních listů, účast v diskusi.

  Literatura

  • Dominová, Daniela. Aktivizující metody ve výuce dějepisu. Ostrava, 2008.
  • Denisa Labischová. Didaktická média ve výuce dějepisu. Ostrava, 2008.
  • Ondřej Hausenblas a kol. Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, 2008.
  • Vratislav Čapek - Blažena Gracová - Tomáš Jílek - Helena Východská. Úvod do studia didaktiky dějepisu. Plzeň, 2005.