Zahraniční praxe

  • Kód: KHI/9QZP
  • semestr: letní/zimní
  • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

  • Anotace

    Student doktorského programu absolvuje jednoměsíční výzkumnou stáž na vybrané zahraniční instituci.

    Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

    Výuka výběrové přednášky na studované téma.