Cyklus přednášek odborníků B

 • Kód: KHI/91AQB
 • semestr: letní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Studenti doktorského studijního programu na KHI budou mít možnost vyslechnout každý semestr přednášky tří klíčových odborníků z oboru historie. Výběr těchto hostujících přednášejících bude proveden na základě požadavků samotných studentů.

  Program semináře/přednášky

  14. 3. 2014 - přednáška Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. (Ústav pro českou literaturu AV ČR) na téma "Kam sahá paměť aneb Bitva u Lipan v Kronice české Bohuslava Bílejovského)"

  21. 3. 2014 - přednáška Mgr. Jana Linky (Ústav pro českou literaturu AV ČR) na téma "Od Livia k Ovidiovi. Proměna identity jako dynamický prvek Hájkova stylu"

  11. 4. 2014 - přednáška Prof. Mgr. Libora Jana, Ph.D. (Historický ústav FF MU Brno) na téma "Otazníky kolem vzniku české šlechty"

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Povinná účast, četba textů.