Cyklus přednášek odborníků 1

 • Kód: KHI/9QCP1
 • semestr: zimní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Studenti doktorského studijního programu na KHI budou mít možnost vyslechnout každý semestr přednášky tří klíčových odborníků z oboru historie. Výběr těchto hostujících přednášejících bude proveden na základě požadavků samotných studentů.

  Program semináře/přednášky

  • 14. 11. 2012 - přednáška prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc. (Univerzita Pardubice) na téma: Dcera národa mezi literární a odbornou biografií. Fikce a realita.
  • 23. 11. 2012 - přednáška PhDr. Ireny Carpentier Reifové, Ph.D. (Univerzita Karlova) na téma: Populární kultura jako sféra post-socialistické kolektivní paměti.
  • 4. 12. 2012 - přednáška Pavla Himla, Dr. phil. (Univerzita Karlova) na téma: Proměna představ o společenském řádu a pořádku a na ně dohlížejících institucí na přelomu 18. a 19. století - heslo "moderní policie".

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  povinná účast

  příprava na přednášku (četba textů)