Doktorandský workshop 2

 • Kód: KHI/9QDW2
 • semestr: letní
 • Garant: doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Ph.D.

 • Anotace

  Cílem doktorandského workshopu je podpora přípravy disertační práce, jejíž kvalita rozhoduje o možnosti pokračovat ve vědecké práci a akademické kariéře po absolutoriu. Doktorand má možnost promýšlet odlišné přístupy k výzkumu, diskutovat s odborníky, prezentovat svůj výzkum.

  Program semináře/přednášky

  • květen 2013 - workshop pod vedením prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě), téma bude ještě upřesněno

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Příprava na workshop (studium doporučené literatury), aktivní účast (diskuse), prezentace.