Cyklus přednášek odborníků A, C

 • Kód: KHI/91AQA, 91AQC
 • semestr: zimní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Studenti doktorského studijního programu na KHI budou mít možnost vyslechnout každý semestr přednášky tří klíčových odborníků z oboru historie. Výběr těchto hostujících přednášejících bude proveden na základě požadavků samotných studentů.

  Program semináře/přednášky

  26. 9. 2014 - Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Masarykův ústav AV ČR a ÚČD FF UK) - přednáška na téma: " České země a jejich dějiny. Zamyšlení nad vybranými problémy českých dějin".

  17. 10. 2014 - Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) - přednáška na téma: "Morava ve víru nacionalismu".

  24. 10. 2014 - Petr Maťa, Ph.D. (Universität Wien) - přednáška na téma: "...quivis, etiamsi boëmicam linguam non calleret, dicebat vel potius dicere debebat przyznawam se. Vícejazyčnost na českém zemském sněmu a v české aristokratické společnosti 17. století".

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Povinná účast, četba textů.