Cyklus přednášek odborníků

 • Kód: KHI/9QCPO
 • semestr: letní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Studenti doktorského studijního programu na KHI budou mít možnost vyslechnout každý semestr přednášky tří klíčových odborníků z oboru historie. Výběr těchto hostujících přednášejících bude proveden na základě požadavků samotných studentů.

  Program semináře/přednášky

  22. března 2012 - přednáška PhDr. Petra Blažka na téma "Sebeupalování jako politický protest ve světě"

  4. května 2012 - přednáška Doc. Mgr. Daniely Tinkové, Ph.D. na téma "Dějiny těla v perspektivě historické antropologie a poststrukturalistických proudů v historickém myšlení 20. století"

  4. května 2012 - přednáška Prof. PhDr. Milana Hlavačky, CSc. na téma "Proces vzniku jednotného času v občanské společnosti"

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Povinná účast, příprava na přednášku (četba textů).