Doktorandský workshop 2

 • Kód: KHI/91AQ2
 • semestr: letní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Cílem doktorandského workshopu je podpora přípravy disertační práce, jejíž kvalita rozhoduje o možnosti pokračovat ve vědecké práci a akademické kariéře po absolutoriu. Doktorand má během jednodenního pracovního jednání možnost promýšlet odlišné přístupy k výzkumu, diskutovat s odborníky, prezentovat svůj výzkum. Téma workshopu je voleno tak, aby představovalo aktuální trendy výzkumu historie a odpovídalo odborným zájmům doktorandů.

  Dopolední část je vyhrazena pro přednášky odborníků, kteří v nedávné době publikovali nebo připravují metodologicky závažné publikace na dané téma. V odpolední části prezentují 2-4 doktorandi svůj výzkum, velký prostor je věnován následné diskusi.

  Program semináře/přednášky

  Doktorandský workshop 16. 5. 2014 na Katedře historie FF UP

  "Město jako téma moderního historického výzkumu"

  Program:

  dopolední část (9,30-12,00) – vystoupení hostů

  Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

  Doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (FF MU Brno)

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Příprava - studium podkladů k přednáškám a jednotlivým doktorandských prezentacím.