Doktorandský workshop

 • Kód: KHI/9QDW
 • semestr: letní
 • Garant: doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Ph.D.

 • Anotace

  Cílem doktorandského workshopu je podpora přípravy disertační práce, jejíž kvalita rozhoduje o možnosti pokračovat ve vědecké práci a akademické kariéře po absolutoriu. Doktorand má možnost promýšlet odlišné přístupy k výzkumu, diskutovat s odborníky, prezentovat svůj výzkum.

  Program semináře/přednášky

  27. dubna 2012 - doktorandský workshop na téma "Metoda oral history a její využití ve výzkumu soudobých dějin"

  Program:

  10.00 Vystoupení hosta: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

  13.00 Prezentace dvou doktorských výzkumů

  Mgr. Jitka Pelikánová (UP) - "Československé ženy v exilu (v USA a Kanadě) po roce 1968"

  Mgr. Michal Louč (UPa) - "Českoslovenští političtí vězni a jejich obraz v orální historii"

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Příprava na workshop (studium doporučené literatury), aktivní účast (diskuse), prezentace.