Zahraniční praxe

 • Kód: KHI/91CQZ
 • semestr: letní/zimní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Student doktorského programu absolvuje jednoměsíční výzkumnou stáž na vybrané zahraniční instituci.

  Program semináře/přednášky

  jednoměsíční stáž na vybrané odborné instituci v zahraničí

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  zpráva z cesty