Cyklus přednášek odborníků 2

 • Kód: KHI/9QCP2
 • semestr: letní
 • Garant: PhDr. Michael Viktořík Ph.D.

 • Anotace

  Studenti doktorského studijního programu na KHI budou mít možnost vyslechnout každý semestr přednášky tří klíčových odborníků z oboru historie. Výběr těchto hostujících přednášejících bude proveden na základě požadavků samotných studentů.

  Program semináře/přednášky

  • 15. 2. 2013 - přednáška Alessandra Catalana, Ph.D. (Universita degli Studi di Padova) na téma: Rozporuplné výsledky katolické reformace: dekrety Tridentského koncilu a protireformace v Čechách
  • 22. 3. 2013 - přednáška doc. Jiřího Kubeše, Ph.D. (Univerzita Pardubice) na téma: Kavalírské cesty
  • 19. 4. 2013 - přednáška Veroniky Čapské, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) na téma: Konceptualizace zbožnosti v moderní historiografii

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  povinná účast

  příprava na přednášku (četba textů)