Doktorandský workshop 1

 • Kód: KHI/9QDW1
 • semestr: zimní
 • Garant: doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Ph.D.

 • Anotace

  Cílem doktorandského workshopu je podpora přípravy disertační práce, jejíž kvalita rozhoduje o možnosti pokračovat ve vědecké práci a akademické kariéře po absolutoriu. Doktorand má možnost promýšlet odlišné přístupy k výzkumu, diskutovat s odborníky, prezentovat svůj výzkum.

  Program semináře/přednášky

  30. 11. 2012 - doktorandský workshop na téma "Barokní zbožnost"

  Program workshopu:

  Vystoupení hosta: doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. na téma "Společenství živých a mrtvých. Smrt v náboženském životě baroka".

  Prezentace dvou doktorských výzkumů:

  Mgr. Veronika Chmelařová (Olomouc): Církevní řády v konfesijně rozděleném městě. Těšín 1653-1781.

  Mgr. Zdeňka Míchalová (Brno): Měšťané a výtvarné umění - kulturní investice slavonických a telčských měšťanů v 16. století (prameny, dochovaná díla a možnosti jejich interpretace)

  Zuzana Macurová (Brno): Mecenát proboštů benediktínského kláštera v Rajhdradě v 18. století

  Tomáš Lunga (Brno): Zbožné nadace jako projev zbožnosti

  Požadavky k zápočtu/kolokviu/zkoušce

  Příprava na workshop (studium doporučené literatury), aktivní účast (diskuse), prezentace.